Stránky na sezonu 2019 se připravují

 

AkceSlapy

 

Ceník jízdného 2018                     Jízdní řády 2018                     Nepravidelná lodní doprava

 

 

 

 

Hlavní plavební trasy

Nabízíme Vám několik tras pravidelné i nepravidelné dopravy

 

SLAPY - NOVÁ ŽIVIHOŠŤ
- pravidelná linka vyjíždí o prázdninách každodenně, aby Vás dopravila do některého z mnoha kempů, které se nacházejí na březích "pražského jezera".

 

Jízdní řády 2018

 

PRAVIDELNÁ DOPRAVA

od 30. 6. do 2. 9. 2018 DENNĚ

SLAPY - NOVÁ ŽIVOHOŠŤ

Směr ODJEZD ↓ Km STANICE Km ODJEZD ↑ Směr
10:00 14:35 0

Slapská přehrada

12 12:40 17:00
10:10 14:45 2

Skalice

10 12:30 16:50
10:15 14:50 3 Rabyně 9 12:25 16:45
10:25 15:00 5 Ždáň 7 12:15 16:35
10:30 15:05 6 Měřín 6 12:10 16:30
10:35 15:10 7 Hrdlička 5 12:05 16:25
10:45 15:20 8 Hotel Laguna 4 11:55 16:20
10:55 15:30 9 Živohošť - most
Lanový park
3 11:45 16:10
11:00 15:35 10 Stará Živohošť 2 11:40 16:05
11:10 15:45 12 Nová Živohošť 0 11:30 15:55


JÍZDENKY JSOU JEDNOSMĚRNÉ

Pro přepravu neplatí žádné slevy

ZDARMA: děti do 6 let, kočárky
POLOVIČNÍ JÍZDNÉ: děti do 15 let, jízdní kola, psi

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH

UPOZORNĚNÍ: Loď staví na znamení. Do přistání lodi vstup na molo a lávku ZAKÁZÁN!

 

 

Jízdní řády pro tisk

tisk Slapy - Nová Živhošť - 30. 6. - 2. 9.      

 

 

 

 

 

Ceník jízdného 2018

 

S

L

A

P

S

K

Á

P

Ř

E

H

R

A

D

A

S

K

A

L

I

C

E

R

A

B

Y

N

Ě

Ž

D

Á

Ň

M

Ě

Ř

Í

N

H

R

D

L

I

Č

K

A

H

O

T

E

L

L

A

G

U

N

A

Ž
I
V
H
O
Š
Ť
-
L
A
N
O
V
Ý
P
A
R
K

S

T

A

R

Á

Ž

I

V

O

H

O

Š

Ť

N

O

V

Á

Ž

I

V

O

H

O

Š

Ť

Slapská přehrada   30 50 70 70 70 100 100 100 120
Skalice 30   30 50 50 70 70 70 100 100
Rabyně 50 30   30 50 50 70 70 70 100
Ždáň 60 40 10   20 20 40 60 60 120
Měřín 70 50 30 30   30 30 50 50 70
Hrdlička 70 70 50 30 30   30 30 50 70
Hotel Laguna 100 70 70 50 30 30   30 30 50
Živohošť - Lanový park 100 70 70 50 50 30 30   30 50
Stará  Živohošť 100 100 70 70 50 50 30 30   30
Nová  Živihošť 120 100 100 70 70 70 50 50 30  

 

JÍZDENKY JSOU JEDNOSMĚRNÉ

Pro přepravu neplatí žádné slevy

ZDARMA: děti do 6 let, kočárky
POLOVIČNÍ JÍZDNÉ: děti do 15 let, jízdní kola, psi

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH

UPOZORNĚNÍ: Loď staví na znamení. Do přistání lodi vstup na molo a lávku ZAKÁZÁN!

 

 

Nepravidelná lodní doprava

Pronájem Slapy

 

PRONÁJEM LODI (lease of streamer)

CENA

První hodina pronájmu

6 200,-

Druhá hodina pronájmu

3 000,-

Třetí a každá další hodina pronájmu

2 000,-